Bidden


Devoot gebogen kinderhoofdjes, verdiept in vroom gebed tot hem die vaag maakt wat met denken scherp te stellen is. Tot wie zijn oorlog en natuurgeweld als spel op de computer speelt. Tot wie er zonder oerknal niet toe deed, behalve bij degeen die evolutie vreest. Tot hem die alle dingen wazig maakt tot zijn gekrenkte eer.