Een geschenk


133

tot de schaduwen

359

het zonlicht,

301

een geschenk-

264

had gezonden.

364

hier

321

weder-

27

met

145

glans

337

gereconstrueerd-W I T T E N 1535 - Hilda Lewis, Ik,Jacoba