In den vreemde


‘Stichting In den Vreemde is opgericht door schrijfster en activiste Mies Bouhuys (1927-2008). In den Vreemde biedt steun aan buitenlandse kunstenaars, intellectuelen, journalisten, wetenschappers en actievoerders die vanwege hun (politieke) overtuiging, ras, godsdienst of seksuele geaardheid worden belemmerd in het uiten van hun kunst, ideeën of meningen.’