Om niet


Kom wijken ontwijken om niet
te zien wat alles eender verschilt
van straat tot huis in niets
van de buren in overeen-
stemming met parkeervakken
benul van tuinieren variatie
van bewoning hetzelfde hetzelfde
om niet verrast te worden
door wietkweker nachtwinkel bierlucht
lorrenboer verzamelaar van oudijzer
sjacheraar in witgoed of iets.