Water in de sloot


Gezakt op traagheid om de schoorsteen
door te branden spiegelt lucht zich
vloeibaar in de kleur van vluchtend land.
Voorbij de horizon gloeit nog een dag
met andere wierook verder westwaarts,
vuurtorens aan zee, munitiedepots in
lichterlaaie, een scheepsramp of twee.