Convergentie


‘Om te overleven in een ecosysteem moeten soorten óf voldoende van elkaar verschillen óf heel erg op elkaar lijken. Evolutie leidt behalve tot specialisatie ook tot convergentie waarbij soorten naar elkaar toe kruipen. Prof. dr. Marten Scheffer en dr. Egbert van Nes (leerstoelgroep Aquatische ecologie, Wageningen Universiteit) maken dit met een wiskundig model van concurrerende soorten aannemelijk. Het verklaart het bestaan van praktisch identieke soorten zoals in het tropisch oerwoud, waar wel driehonderd plantensoorten op een hectare kunnen voorkomen.’