Såsom i en Spegel


'Als in een donkere spiegel is de eerste uit een drietal films van Ingmar Bergman onder de naam “God’s Zwijgen”. In deze eerste film tref je zeker aan het einde nog een redelijk krachtig spoor aan van God. In de tweede film Avondmaalsgasten is God alleen nog maar bekend via het verstand, de ervaring is er niet meer. In de laatste film De grote stilte is helemaal geen sprake meer van God. Er zijn alleen nog menselijke verhoudingen, maar ook die houden geen stand. Met het verdwijnen van God is ook het menselijk bewustzijn in een crisis gekomen, gespleten en ten onder gegaan.'