Het onvoorstelbare


'De mens heeft symbolen nodig om het onvoorstelbare uit te drukken. Wie begint met kennis op te doen van de symboliek in al haar verschijningsvormen zal merken dat het terrein haast onbegrensd is. Heel veel voorwerpen of handelingen kunnen in een bepaalde context of door een bepaalde persoon als een symbool worden opgevat.'