Ruilwaar


Nauwelijks waren de mensen begonnen te ruilen, of zij werden ook al zelf geruild. Het onderwerp werd lijdend voorwerp, of de mensen het wilden of niet. Met de slavernij, die onder de beschaving tot haar volste ontplooiing kwam, begon de eerste grote splitsing van de maatschappij in een uitbuitende en een uitgebuite klasse. Deze splitsing bleef bestaan gedurende de hele beschaafde periode. (Friedrich Engels, 1884)