Het weer


Het weer

Straalstroom - transportband
voor lage druk-gebieden

Sterke wind op grote hoogte
Depressies worden over de wereld getransporteerd

Geen verband tussen oorzaak en gevolg: chaos-theorie
Verbanden zijn er er op zeer korte termijn

Klimaatonderzoek
Computeranalyse

Gastvrij-blijven(d)