Waterstad


"Het Goudse Watergilde organiseert samen met Platform Binnenstad, de Stichting Gouda Waterstad en de gemeente Gouda voor de tiende keer de Waterconferentie. Met de Goudse Waterconferenties wil het Watergilde aandacht geven aan de cultuurhistorische betekenis van water in de diverse historische stadskernen van Nederland en aan de technische en ruimtelijke programma’s die daar gebruik van maken. De onderwerpen van deze Waterconferentie houden nauw verband met het thema 'Toegang tot de binnenstad'."