Een voorbeeld


Een voorbeeld moge dit toelichten. Wij zagen vroeger reeds, dat, als wij ons bewegen, ver verwijderde voorwerpen zich minder schijnen te verplaatsen dan dichtbij gelegene. De hemellichamen, zoals de zon en de maan, schijnen met ons mee te reizen. Volgens Swedenborg geldt dit nu in de “Geestelijke Wereld” niet alleen bij verplaatsingen van de waarnemer, maar ook voor draaiingen. Als een engel zich omdraait, draait de zon aan zijn hemel met hem mede, zodat hij deze steeds voor zich ziet staan op een hoogte van omstreeks 45 graden.  Als twee engelen met elkander spreken, en elkaar daarbij aankijken, ziet elk van hen de zon voor zich staan. (Prof. Dr. C.H. van Os, 1951)