Het zwarte gat


78

verdiept

34

twee daar

48

Naast de

96

boom,

120

zochten.

190

brokken?”

108

van

199

Het

120

zwarte gat’!

 

W I T T E N 1156 – Julia Burgers-Drost, Antwoord op je dromen / Trilogie van: Voltooid verleden tijd – De gekozen melodie –  Claudia’s keuze