Ons specialisme


Residuen en karkassen in municipale contreien leveren een contributie aan de afvaldiversiteit door het onderdelenaanbod voor een breed scala van reflectanten, die ‘Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet’, flepse beluiken prefereren boven brede boulevards. Bij het clandestien demonteren van technische assemblages zijn veel collectioneurs, dealers en factotums betrokken die een risico fourneren voor de ambiance en het milieu. Het detriment ontstaat wanneer specifieke vormen van geabandonneerde vehikels direct of indirect pousseren bij het dementeren van het eigen territorium. Het appercipiëren, signaleren en labelen van kramakkelige equipage behoort dan ook tot het assortiment van ons specialisme. Vindiceert u een franco recommandatie, schel hectogram.