Hoorspel (herh.)


GOUDA - 'dit is de kennis van de kracht van hen in de onderwereld kennis van hun daden kennis van de heilige rituelen voor Ré kennis van de verborgen dynamiek kennis van de uren en goden kennis van de machtigen en van de vernietigden dit is de reis van de god in zijn bark door de andere wereld het geheel van de twaalf uren bij het begin van zijn reis nadert de zonnegod aan de Westelijke Horizon de rivier Wernes waarlangs hij verder zich richtend naar het karakter van het betreffende uur zij bepalen de omgeving en staan in direkte relatie tot de kosmos zij vinden hun oorsprong in de zonnegod Ré deze god gestalte gevend aan de zon in de morgen Khepri Ré op het midden van de dag Atum in de avond de belangrijkste figuur in de heilige bark heeft het hoofd van een ram waarbij de horens de zonneschijf omlijsten in zijn hand een scepter staande in een tabernakel gedurende de eerste zes uur kronkelend door de slang Mehen de laatste zes uur tot de opstanding op de voorplecht van de boot DE OPENER VAN DE WEGEN gevolgd door Sia - kennis - gevolgd door de meesteres van de bark DAME VAN DE BOOT van de verdere opvarenden noemen wij nog HET WOORD staande voor de roerganger de centrale figuur representeert de ziel van Ré zijn naam VLEES mag curieus genoemd worden in het tweede en derde uur komen wij hierop terug' (MA'AT - Live uitzending Radio Burgvliet / Radio Gouwestad, 1 november 1997, 20.00 - 24.00 uur)