Equivalentieprincipe


‘Volgens de veldvergelijkingen van Einstein beschrijft een voorwerp dat met constante snelheid door de ruimtetijd beweegt een rechte lijn, maar wanneer het versnelt legt het een kromme baan af door de ruimtetijd. De ruimtetijd wordt ook gekromd door de in het heelal aanwezige materie en energie, bijvoorbeeld in de vorm van een ster. Hieruit volgt dat snelheid in feite altijd relatief is, en dat zwaartekracht en versnelling op hetzelfde neerkomen, namelijk op krommingen in de ruimtetijd, het zogeheten equivalentieprincipe. Een bewegend voorwerp kan daardoor voor een waarnemer op afstand langer lijken dan het feitelijk is voor iemand die met het voorwerp meebeweegt.’