Privacy


Gouda - Dertien van de honderd volwassen Nederlanders komen regelmatig tot vaak situaties tegen waarin hun privacy wordt aangetast. De overige 87 procent ervaart zo'n aantasting soms of bijna nooit. Vrouwen, hogeropgeleiden, politiek geïnteresseerden en mensen die veel gebruikmaken van internet constateren relatief vaker dan anderen aantastingen van hun persoonlijke levenssfeer. Mensen blijken vooral huiverig voor het gebruik van beeldmateriaal van henzelf op internet. Als reden hiervoor geven zij op dat verspreiding moeilijk achteraf ongedaan gemaakt kan worden.