Ruimen


‘Wanneer mag een graf worden geruimd? In de wet staan verschillende bepalingen over het ruimen van graven. Plaatselijke verordeningen en landelijke richtlijnen geven aan hoeveel jaar er tussen het begraven en het ruimen mag zitten. Graven voor 1900 worden in de meeste gevallen niet geruimd omdat gemeenten vinden dat zij een grote cultuurhistorische waarde hebben. Oorlogsgraven worden niet geruimd. Graven die tussen 1900 en 1992 zijn gegraven mogen meestal na 2029 worden geruimd. Het mag ook eerder als na 30 jaar niemand meer is begraven in het graf of het monument in verval is geraakt en er niemand is die het wil opknappen. Graven die na 1992 in gebruik zijn genomen, mogen meestal al na 10 of 20 jaar worden geruimd. Graven met daarop eeuwigdurende rechten mogen.’