Alles in de gaten


GOUDA - ‘Je kunt niet alles in de gaten houden. Je hersenen kunnen zich niet de hele tijd focussen op details. Mensen zijn vaak slecht in het zien van veranderingen. In bepaalde omstandigheden worden zelfs grote verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet waargenomen. Dit verschijnsel heet change blindness. Onderzoekers proberen te achterhalen waarom veranderingen in ons blikveld in bepaalde omstandigheden onopgemerkt blijven. De oorzaak ligt in het ultra-kortetermijngeheugen. Daar regeert de waan van de milliseconde. Change blindness zorgt er voor dat de hersenen zich focussen op één bepaald ding. Dit is zeer nuttig voor ons overlevingsmechanisme. Maar aangezien we de meeste tijd ons niet bewust zijn waar onze hersenen zich op richten, verstoort het onze waarneming voortdurend.’