Aanhalingen (12)


De mensen voor wie wij een steun zijn, geven ons een houvast in ons leven. Slechts door te bewegen blijf je in evenwicht. Men kan zeer begaafd zijn en juist daarom zwakker, want iemands kracht hangt niet zozeer af van de hoeveelheid van zijn gaven, dan wel van hun evenwicht. Geluk is in de eerste plaats een kwestie van evenwicht. Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen; niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.