De krant van gisteren


Ziekenhuizen tegen

De ziekenhuizen in Friesland,
Groningen en Drenthe hebben
zich in een verklaring uitge-
sproken tegen nieuwe kortingen
op hun budget. De verklaring,
die aan staatssecretaris van
volksgezondheid D. Dees werd
aangeboden, is een reactie op de
in het regeerakkoord aangekon-
digde bezuiniging voor de ge-
zondheidszorg van 1,2 miljard
gulden. De ziekenhuizen in de
drie noordelijke provincies stel-
len dat nog verdergaande kor-
tingen op hun budgetten de zorg
onder de grens van het aan-
vaardbare brengen.

Uit: De waarheid, vrijdag 18 juli 1986