Elementen


'Een boer merkt dat een papegaai elke nacht de liefde bedrijft met alle kippen in het hok, met gekleurde eieren als gevolg. De boer spant een elektriciteitsdraad en zet deze onder stroom. De papegaai krijgt weliswaar een schok, maar wijt dit aan zijn wellust.' - Dit record (MOP10321) bevat extreme elementen van enigerlei aard (racisme, sexisme, schuttingtaal, godslastering, expliciete naaktheid, majesteitsschennis). De inhoud is daarom afgeschermd, en kan alleen worden geraadpleegd op het Meertens Instituut.