Duidelijk zichtbaar


“Werklozen in de rij voor een gratis fietsplaatje. Vanwege oplopende overheidstekorten voert Nederland een fietsbelasting in. Wie betaald heeft, krijgt als bewijs een fietsplaatje dat duidelijk zichtbaar aan of bij het stuur moet worden bevestigd. Aan werklozen stelt de regering een gratis fietsplaatje ter beschikking. In dit plaatje is een gat aangebracht. De regering hoopt zo misbruik van gratis plaatjes te voorkomen.”