Aanhalingen (8)


Een schip in de haven is veilig, alleen zijn schepen daar niet voor gemaakt. We moeten ons schip net zo min aan één klein anker vastleggen als ons leven aan één enkele hoop. Een groot schip vaart alleen in diep water. Nutteloos als een geschilderd schip op een geverfde oceaan. Slechts wanneer het schip vergaat, ziet men wie kan zwemmen. Een schip kan geen diepgang hebben zonder ballast.