Velddienst 2


DIENSTGEHEIM

7. Camoufleren van de opstelling

Indien de man onzichtbaar is, wanneer de vijand aanvalt, zal hij hem kunnen verrassen en kunnen toeslaan, voordat hij is ontdekt.
Hij moet derhalve voortdurend aandacht besteden aan de camouflage van zijn opstelling.
Indien hij over een camouflagenet beschikt, moet hij dit op een paar stokken op ongeveer 30 cm van de grond spannen en er bij het graven onder blijven.
Indien geen camouflagenet beschikbaar is, moet een camouflagescherm voor de opstelling worden gemaakt, bij voorkeur van natuurlijke materialen, zoals gras, bladeren, enz. (zie fig. 4).
Het gehele open gedeelte van de opstelling moet worden bedekt, zodat de opening niet opvalt als een donkere plek (fig. 4a).
Zo mogelijk moet bij duisternis worden gewerkt en moet overdag het maken van geluid en beweging achterwege worden gelaten.
De dekking moet laag worden gehouden.
Voor alles geldt, dat het gecamoufleerde object er natuurlijk moet uitzien.

Uit: Handboek voor de soldaat.
Departement van Defensie 1960