Elf


Elf entert haar spiegeling in rovers overzijde, dagblauwe fantasie koelt haar zuilen zit, hoedt haar haaks.