Lieve moeder,


We zijn veilig geland.

Leachim wilde eerst niet uitstappen maar na enig aandringen
onzer kant durfde ook hij voet op aarde te zetten.
Zzub is onderweg wat misselijk geweest maar nu gaat het goed.
De vlag is geplant en nu we denken we erover een tripje te gaan maken
om wat stenen te verzamelen.
Alles goed met U en vader? Niet te veel zorgen maken he?
Hopende dat U deze in goeden welstand moogt ontvangen,
Met de meeste hoogachting,
Uw Lien.