In groepen


Gouda - In groepen laten mensen zich makkelijk leiden. Groepsgedrag vertoont sterke overeenkomsten met kuddevorming bij dieren. Onderzoekers van de universiteit van Leeds gaven enkele proefpersonen precieze informatie over waar zij naartoe moesten lopen. De meerderheid van de deelnemers aan het experiment wist niet beter dan dat ze in elke willekeurige richting konden wandelen, zolang ze maar niet verder dan één armlengte bij een ander vandaan gingen en niet met elkaar praatten. Er bleek slechts een minderheid van vijf procent nodig te zijn om een groep van meer dan tweehonderd personen naar een bepaalde locatie te leiden. Met andere woorden: wanneer vijf procent van de mensen in een massa doelbewust één richting proberen aan te houden, worden deze personen automatisch gevolgd door de resterende 95 procent. De deelnemers uit de volggroep hadden nooit het idee dat zij anderen achterna liepen.