Zich vergeten


Overigens leven wij nu in een tijd waarin de algemeenheid van de geest zozeer aan kracht heeft gewonnen en de singulariteit, zoals passend is, evenzeer aan kracht heeft ingeboet; het is een tijd waarin tevens de algemeenheid van de geest vasthoudt aan haar volle omvang en verworven rijkdom en deze opeist; daarom kan in het totale werk van de geest het aandeel dat toekomt aan de activiteit van het individu slechts gering zijn; zodoende moet dit individu zich zoveel mogelijk vergeten, hetgeen reeds besloten ligt in de aard van de wetenschap; het individu moet weliswaar doen en worden wat het kan, maar er mogen in geen geval méér eisen aan hem worden gesteld dan hij van zichzelf mag verwachten en voor zichzelf mag opeisen. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1807)