Deze rivier


335
maar alleen daarom
daar men geheel
346
drijvend. Reeds
337
t e r n e e r l a g
7
en, dat het
een stroom,
241
ontmoeten om de
weg te ruimen.
289
tot het doel. Men
zetten, dat open en
606
o p n i e u w
403
arriveerende
in de verte
288
deze rivier


W I T T E N 305 - Werner Beumelburg, Bismarck sticht Het Rijk