Afdaling


MAANBEWONER

Als kind heb ik lang in de maan gewoond
gedwaald door de blauwe gangen
en zalen waarin haar kristal stond getoond
en dat gestreeld met mijn wangen.

Toen ben ik met heel het
maanhuis gegaan
tot boven de tuinen der aarde
en kreeg daar het bevel “gij moet hier vandaan!’
omdat ik teveel ontwaarde.

Ik ben er waarlijk niet uitgezet
al kon ik niet langer blijven.
Ik werd verbannen volgens de wet,
dat niemand zijn droom mag
beschrijven.

Ode aan Witten - Pierre Kemp, De incomplete luisteraar 121