Bijkomend voordeel


"Om de kosten voor speciale voorzieningen ten behoeve van een gevaarlijke omgeving terug te dringen, kan aan een onbemand vaartuig worden gedacht. Dit heeft als bijkomend voordeel dat geen mensenlevens in gevaar worden gebracht. De werkzaamheden die een onbemand vaartuig kan uitvoeren zijn echter beperkt. Men kan denken aan detectie- en concentratiemetingen, aan opsporing en S&R."