Afkoeling


"In veel processen komen meer of minder gecompliceerde koelwatersystemen voor, die dienen om overtollige warmte af te voeren. De meeste systemen zijn van het recirculerende type. We onderscheiden een open en een gesloten systeem. Bij de open systemen wordt voor de afvoer van warmte gebruik gemaakt van het verdampingseffect van verneveld water, dat in rechtstreeks contact met buitenlucht wordt gebracht via een bevochtigd koelpakket. Bij de gesloten systemen wordt warm water in een met water bevloeide warmtewisselaar gekoeld met buitenlucht."