Bijkans


De zege is bijkans betoeterd, verloren het spel, geheven de beker. Geen winst zonder schade, slag zonder pijn. Cureer dus de zenuwlijders, zielszwakken en bacillendragers, heel de bevolking van dit oefeninterland en schenk het mij weer zonder oranje, zonder goldrush, ontheven van jota en titel. Liever ieder dan wij, zijn dan hebben, vrij dan victorie mijn lief en zet het bier bij de bloemetjes morgen met mij.