Kunst


252

als voorbeeld

248

van voorstelling:

99

de vaderlandslie-

172

gerlijke logica,

184

van het zijn

74

in gecompliceerd

169

geluk

93

daarentegen is de

51

kunst misschien

de revolutie

 

W I T T E N 499 - Roland Barthes, Mythologieën