Een beeldenroute (10)


Rot voor ons

Verder op de Zuider IJsseldijk, waar het de Goudkust wordt genoemd, deze voortuinsculptuur van hout, die door middel van een ijzeren pen zorgvuldig op een stenen zuiltje is geplaatst, en net de kop uitsteekt boven het hek. Reden voor een wandelaar op de weg om het gras over te steken en het kunstwerkje eens van nabij te bekijken. Associaties met ronde vruchten dienen zich aan. Maar dan begint ook het aangevreten zijn, het ingeteerd wezen van het voortbrengsel op te vallen. Het gladde, ronde, gave, extra geverniste ondergedeelte versterkt de indruk van het weggerot zijn van het blekere, uitgeholde bovenste deel van het beeld. Het beeld lijkt nu iets te willen zeggen als; je kunt wel denken wat we hier een grote appel voor een grote dorst bewaren, maar kijk, ook bij ons rot de rijkdom weg. Van uw gids had dit kunstwerk drie meter naar voren mogen staan, over het hek, op het gras in de openbare ruimte, waar het in deze tijden ‘rot voor ons’ had kunnen worden genoemd. Nu staat het wat anoniem, voor wie het opvalt, in een overigens prachtige tuin voor een strak ontworpen, haast Rietveld-achtig huis, met vrij uitzicht over de polder.