Sterren


324

'Terug naar de

40

slechte conditie

93

van geluk-

174

het rijtje af:

54

Het kamp

428

als een veld met

149

vol-

353

schieten.'

258

De sterren

 

W I T T E N 631 Bloed, zweet en tranen. De beste oorlogsverhalen. Samenstelling; Anton Quintana