Rugzakjes


Wij haasten ons de levensles te leren. Wij spoeden ons de kennis van de Heidelberger op te doen. Beijlen ons de geestelijke plicht en deugden na te leven, een voorbeschikte roeping achterna (onze historische en dagelijkse verantwoordelijkheid, onze ouders eerbiedigen en allen die over ons gesteld zijn, de ons opgedragen levenswandel nederig volvoeren) – maar uit de weg alstublieft want onze tijd is kostbaar. Wij dragen boeken, schriften, zonde, wijsheid, last.