Hier rusten


Gouda - Ruim de helft van de vrouwen en een derde van de mannen in Nederland klaagt over vermoeidheid. De grote vermoeidheid onder vrouwen is vooral te wijten aan stress als gevolg van het combineren van een betaalde baan met de opvoeding van kleine kinderen. Vermoeidheid onder mannen komt vooral voor onder huismannen. Eigentijds is ook het chronisch vermoeidheidssyndroom, ook wel myalgische encephalomyelitis of ME genoemd. Het chronisch vermoeidheidssyndroom wordt vermoedelijk veroorzaakt door een overactief immuunsysteem of een verstoord hormoonsysteem ten gevolge van genetische aanleg. Vermoeidheid, ook als die chronisch van aard is, kan verschillende oorzaken hebben. Stress is waarschijnlijk de belangrijkste, gevolgd door virale aandoeningen zoals influenza (echte griep) en de ziekte van Pfeiffer. Ook andere ziekten kunnen gepaard gaan met serieuze vermoeidheidsklachten. Kankerpatienten weten daar alles van. Hun vermoeidheid is niet alleen een gevolg van de ziekte maar ook van de behandelingen ertegen. Ook depressies, burn-out, reuma, candida (een schimmelinfectie) en een sterk wisselende, lage bloedsuikerspiegel leiden dikwijls tot chronische vermoeidheid.