De mens is qua zintuigen maar slecht bedeeld


Wie leest wat bijen en vleermuizen en honden allemaal kunnen

zien en horen en ruiken, krijgt licht de indruk dat de mens

achteraan stond toen de zintuigen werden uitgedeeld.

In feite heeft ieder dier gewoon de zintuigen die het nodig

heeft om te overleven. Niet minder, maar meestal ook niet veel

meer. Als het die zintuigen niet had, zou het niet in staat zijn

voedsel te vinden of het zou al snel een prooi worden van andere

dieren voordat het zich kon voortplanten. Aan een overschot aan

informatie heeft een dier echter ook niet veel, zeker niet als het

verzamelen daarvan veel energie kost. Ratelslangen kunnen

infrarood zien zodat ze een muis ook in het pikdonker herken-

nen, maar ze zijn doof. Mollen hebben een uitstekende tastzin,

maar ze zien niet best.

Als de mens andere zintuigen (en andere hersenen) had, zou

hij een andere levenswijze hebben, en als hij een andere levens-

wijze had , zou hij andere zintuigen hebben.

 
Hans van Maanen, Encyclopedie van misvattingen.