De markt


'Na banken en andere financiële instellingen komen niet-financiële ondernemingen in de knel als gevolg van te makkelijk verstrekte hypotheken in Amerika. De kredietcrisis veroorzaakt veel schade in de reële economie. Hoe groot deze vervolgschade uiteindelijk zal blijken, valt nog niet te voorspellen. De crisis toont een sterk domino-effect. Problemen van het ene bedrijf hebben hun weerslag op het andere.'