De camera


Men kan zeggen dat de camera en het ontwikkelen van de film zich verhouden tot de ontwikkelde film als het penseel en het schilderen tot de op het doek aangebrachte verf. Men zal de camera gebruiken met het oog op de film zoals men het penseel gebruikt met het oog op de verf, en men kan het gevoel voor beide in de vingers krijgen. Grote fotografen hebben zich in deze zin uitgelaten in boeken en tijdschriftartikelen over de kunst van het fotograferen. En de kunstenaar die zich actief heeft beziggehouden met beide kunsten, heeft gemerkt hoe zijn vaardigheid in de ene vaak ten koste gaat van zijn bekwaamheid in de andere. Dit komt doordat hij de dingen leert zien met het materiaal van een bepaalde kunst, en dit verschilt in beide gevallen. (Net zo zal iemands bedrevenheid in badminton zijn tennissen bederven, omdat de lichtere en fragielere instrumenten een grotere activiteit van de pols vereisen.) (Virgil C. Aldrich, 1963)