Ochtendblad


Mocht ik het ochtendblad ontvouwen, zal ik dan lezen dat de kat vannacht gevochten heeft, de blauwe druif in knop staat, mijn trouwe merels nestelen in onze oude berk? Zou ik het nieuws van omgewoelde aard' en opgedrukte kluiten zien, van zwaluwen in aantocht, een koolmees twit'rend in de lijsterbes? Of zou er koude op die gladgestreken vellen heersen, een omgevallen bank, dakvorsten aan de grond, een platgereden oorlogspad?