Bruikbaar


Gouda - De fatische functie van taal is het gebruik van taal voor het opbouwen en onderhouden van sociaal contact, zonder communicatie in de betekenis van informatieuitwisseling. Bekende voorbeelden zijn groeten en gesprekjes over het weer. Dit taalgebruik houdt de communicatiekanalen open zonder ze wezenlijk te benutten. Andere functies van taal zijn referentieel (voor het overdragen van informatie over de wereld om ons heen), poëtisch (voor het uitdrukken van schoonheid van taal), emotief (om gevoelens te uiten), conatief (om handelingen te bewerkstelligen, bijvoorbeeld een bevel) en metatalig (sprekend over de taal zelf). Deze indeling van de Amerikaans-Russische taalkundige Roman Osipovitsj Jakobson (1896-1982), gepubliceerd in 1960, geldt onder taalkundigen nog altijd als de meest bruikbare.