Façade


De geveltjes, gestut, de achterkant verdwenen op een luchtig hutje na, voorzien ontwikkelaars van een façade. Hun uiterlijk doet goede dienst: zij tonen liefde voor geschiedenis. Hun nep, want ze zijn heus niet middeleeuws, mag onbestemd verlengd. Hun status als een monument is wel gemeentelijk (dus provinciaal om vast te houden aan de eis dat ze met geldverlies een zakelijk gezicht ophouden), toch schijnt hun uitgezakte front de Koningshof te mogen pluimen.