Opvoedingsdoelen


Maken en nakomen van afspraken.
Omgaan met (huis)regels.
Respect hebben voor elkaar maar ook voor dieren en de natuur.
Respecteren van gevoelens, andere ideeën, levensovertuiging en culturen.
Leren conflicten zelf op te lossen.
Bewustzijn van oorzaak en gevolg.
Voorbereid zijn op de Big Mac.