Kap X


Ten dode met kruis gemerkt
voor eindigheid van bussen
die uit zuid of oost gespoten
plattelanders huiswaarts sissen.
Een blindemanskap voor het vuur-
peloton; opstapgemak als laatst
verschiet. Weg wat in de weg,
in het uitzicht van wie wacht
op eigen stam kap en kruis.