Belofte


De top van de wind wildwest geslagen
kaatsten diggelen in de stoofsteeg rolden
ballen onder naakte leiding om de hoek.

Geen houden aan naalden geen stoppen
van zekeringen geen bal langer op de buis.
Neêrlands noordse stam moest om om

gisteren oude jaren te beloven langere
ijstijden rond de kerk gemaakt vermaak
scherven met vlaggetjes kransjes van kaas.