Kantoortuin


Gouda - Nederlandse kantoren zijn meestal redelijk voorzien van groen, maar planten zijn nog geen vanzelfsprekenheid. Uit onderzoek van TNO blijkt dat planten wel een gunstige uitwerking hebben. Hoewel het gaat om kleine effecten, achten de onderzoekers voldoende bewezen dat planten gunstig bijdragen aan de omgeving. In een werkomgeving met planten is niet alleen sprake van minder gezondheidsklachten bij werknemers, er zijn ook aanwijzingen voor een verbeterd welbevinden en een verhoogde productiviteit. Bovendien lijken planten een regulerend effect te hebben. Mensen die gestresst zijn worden rustiger, mensen die psychisch vermoeid zijn iets meer geactiveerd. In het onderzoek is ook gekeken naar de fysische effecten van planten op de werkomgeving. Goed onderhouden planten blijken bij te dragen aan de verbetering van het binnenmilieu. Ze verdampen water en bevochtigen de lucht, ze zijn in staat om lucht te filteren van stofdeeltjes en schadelijke stoffen zoals formaldehyde en benzeen en kunnen zorgen voor betere akoestiek. De omvang van deze effecten is zoals gezegd gering en zullen pas bij een goed doordachte toepassing merkbaar worden.