Zonder aanwijsbare reden


'Synergologie onderscheidt drie soorten gebaren die bewust of onbewust worden gemaakt en die we kunnen analyseren. Ten eerste bewuste gebaren, bijvoorbeeld als we iemand een hand geven, of een taxi op straat aanroepen. Ten tweede halfbewuste gebaren. Als we onbewust de handen samenbrengen tijdens een gesprek bijvoorbeeld, kunnen we ons daarvan bewust worden. En ten derde onbewuste gebaren zoals het krabben op een bepaalde plek op het lichaam omdat het daar, zonder aanwijsbare reden kriebelt.'